Wat maakt een Gilles nu Gilles?

Het Kostuum

Herkenbare motieven op een kostuum, de rest mooi bewaard in stofwerende, ademende kledijhoezen.
Foto F De Naeyer.
Het kostuum bestaat uit het fijnste lijnwaad met daarop vilten motieven die de historiek van onze Keizerlijke stede symboliseren, en dit in zowel de Belgische als de Aalsterse driekleur, nl. rood, geel, zwart en rood, geel, wit.
In totaal zijn er 600 gestanste viltjes nodig om 1 kostuum van de nodige motieven te voorzien. Elk kostuum wordt versierd met:

 • 80 bloemen die verwijzen naar Aalst als bloemenstad;
 • 18 leeuwen;
 • 18 keizerlijke kroontjes;
 • Het schild van Iwein van Aalst;
 • 3 emblemen met daarop de afbeelding van:
  • Het standbeeld van Dirk Martens;
  • Het Belfort;
  • Het wapenschild van Aalst.
Verder worden zowel de mouwen van de vest als de broekspijpen met witte nylon en goudkleurige galon afgeboord. Daarnaast wordt er op de schouders een grote witte kraag gedragen en is de vest en de riem van de Gilles ook voorzien van koperen bellen.

Opgepast! Zowel ons kostuum als de losse elementen zijn gepatenteerd.
Het gebruik ervan is beschermd en mag onder geen enkel geval zonder onze toestemming worden gebruikt of (na)gemaakt!


Onze Pluimenhoeden

Klaar in de vrachtwagen voor de stoet van 2018.
Foto M Leyssens.
De struisveren die de typische Gilleshoeden tooien, worden rechtstreeks van de kwekers aangekocht. Een mannenhoed weegt ruim 5 kilo, de helft van dat gewicht zit in de pluimen. Een hele uitdaging dus om deze de ganse stoet op het hoofd te dragen en terwijl met de glimlach te blijven dansen op de klompen en sinaasappelen uit te gooien.
Het vervaardigen van de kostuums en hoeden is sinds midden jaren ’80 volledig in eigen beheer van de vereniging, dit heeft niet alleen een pittig prijskaartje, maar het kost ook heel wat werkuren: aan een kostuum wordt al snel 30 uur gewerkt, het vervaardigen en onderhouden van een hoed neemt 200 (!) uren in beslag.


De Klompen

Onze klompen in volle actie tijdens een optreden.
Foto uit onze archieven.
De Gilles dragen eveneens klompen waarmee ze dansen op de typische cadans die hoofdzakelijk wordt aangegeven door de trommels. Het dansen op de klompen brengt ons terug naar onze voorouders, het verwijst naar oude gebruiken van de lente-viering waarbij de grond werd aangestampt om zo de akkers vruchtbaar te maken. Er bestaan verschillende Gillesmelodieën, maar de cadans blijft steeds dezelfde. Het geluid van de klompen en bellen is van in de verte te horen en heeft een opzwepende invloed op de toeschouwers van de stoet die meedansen en in de handen klappen als de Gilles voorbij komen.


Mandjes met Sinaasappelen

Klaar om te ruilen met een leeg exemplaar zodat de Gilles kan blijven gooien.
Foto W Peeters.
De dansende Gilles hebben steeds een mandje sinaasappelen mee, dit mandje wordt gedurende de ganse stoet steeds aangevuld. In totaal wordt er jaarlijks ruim 2 ton aan sinaasappels uitgegooid. Het aanbieden van de sinaasappels staat symbool voor een gift aan de weergoden en vervangt het brood, varken en fruit dat door onze voorouders werd geofferd.


Maskers en Bezems

Op Carnavalmaandag voeren de Gilles traditioneel hum bezemdans uit op de Grote Markt. Tijdens deze dans worden de hoeden niet gedragen, maar in de plaats worden er goudkleurige, uit leer vervaardigde, maskers gedragen. Daarnaast gebruiken de Gilles ook heksenbezems in de Aalsterse driekleur om op de muziek hun dans uit te voeren. De aandachtige toeschouwer zal kunnen zien dat er per kleur van bezem een andere choreografie is. Na afloop van de bezemdans gooien de Gilles kleine bezempjes uit in het publiek, deze worden beschouwd als geluksbrengers en zijn erg gegeerd want deze worden nergens verkocht.

De maskers klaar om uitgedeeld te worden voor de bezemdans; geflankeerd door een kleine bezem en zijn grote tegenhangers.
Foto W Peeters.
Mooi op een rij.
Foto W Peeters.
De bezems, klaar voor een laatste repetitie voor de stoet.
Foto W Peeters.